fbpx

Przedszkole i Szkoła Ziarno

Głównym założeniem projektu edukacyjnego jakim jest Ziarno jest wspieranie dzieci w rozwijaniu całego potencjału jaki posiadają, zarówno w odniesieniu do możliwości edukacyjnych, jak i kompetencji społecznych.

Zasady spersonalizowanej edukacji każdego wychowanka, mają przyczynić się w późniejszym etapie życia i edukacji do uzyskania umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, podejmowania odpowiedzialnych decyzji oraz podchodzenia z optymizmem do wyzwań życia codziennego.

Każdy wychowanek przedszkola i szkoły Ziarno jest wyjątkową̨ i niepowtarzalną osobą, która wymaga wsparcia, zrozumienia w sytuacji dążenia do osiągnięcia celów. Chcemy zadbać́ o to, aby zarówno dzieci, jak i ich Rodzice czuli się̨ wspierani, doceniani, szanowani jako osoby. Grupa dzieci w naszym przedszkolu i szkole ma stanowić odpowiednie miejsce do zabawy, nauki, radosnego odkrywania świata.