Edukacja domowa w Szkole Ziarno

Ziarno to wyjątkowa szkoła, w której każde dziecko osiąga maksimum swoich możliwości. Chcemy kształcić naszych wychowanków aby w przyszłości byli pełnymi wiedzy i pasji dorosłymi.

W procesie nauczania stawiamy na nowatorskie rozwiązania i procesy edukacyjne.

Zapewniamy warunki do całościowego rozwoju,  gwarantując wysoki poziom edukacyjny oraz pozytywne kształtowanie charakteru.

Jedną z form pracy z wychowankami jest tutoring osobisty i rodzinny- wsparcie rodzin w edukacji domowej.

Język angielski to mocna strona  naszych wychowanków.

Oferujemy naszym uczniom edukacji domowej, możliwość dołączenia zdalnie do ENGLISH TIME- zajęć języka angielskiego prowadzonych w naszej szkole- CODZIENNIE W GODZINACH 13.00-15.00

A wszystko to dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i wyjątkowo ciepłej atmosferze w naszej szkole, którą chcemy tworzyć razem z Państwem.

Edukacja domowa

Edukacja domowa- zamiast tradycyjnej szkoły? Czemu nie 🙂 Zamiast nauczyciela, to rodzice wspierają dziecko w nauce, a my jako szkoła chętnie w tym pomożemy! Korzystając z doświadczenia zdobytego w obszarze homeschoolingu, dokładnie wiemy z jakimi problemami w edukacji domowej mogą zmierzyć się nasi uczniowie oraz ich opiekunowie i mamy na to gotowe rozwiązania 🙂

Wiedząc jak ważne jest wsparcie doświadczonych osób w edukcji domowej: oferujemy konsultację z wychowawcami grup, dodatkowe materiały i platformy wspierające edukację! Cykliczne spotkania z tutorem, który będzie również obecny podczas egzaminu! Zamkniętą grupę wsparcia dla rodziców i opiekunów w edukacji domowej.

Homeschooling w Ziarnie

Edukacja domowa to przede wszystkim elastyczność dotycząca miejsca i czasu na naukę. Tą decyzję pozostawiamy rodzicom! Nie wprowadzamy ograniczeń ramowych edukacji. Nie narzucamy metod nauczania oraz tempa- to rodzic zna najlepiej swoje dziecko. Homeschooling to również czas na rozwijanie indywidualnych pasji oraz zainteresowań.

Nasi uczniowie mogą przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w dowolnym momencie, jesteśmy do Państwa dyspozycji! 🙂

Dodatkowo nasza szkoła stanowi miejsce spotkań i integracji dla wszystkich uczniów, dzieci objęte edukacją domową mogą uczęszczać na nasze zajęcia pozalekcyjne. Zapraszamy również całe rodziny do uczestniczenia w Akademii Familijnej, działającej przy Campusie Ziarno.

Pomoc dydaktyczna

Z myślą o naszych podopiecznych udostępniamy platformę edukacyjną, zgodną z podstawą programową MEN.

Po dołączeniu do naszej zamkniętej grupy na Facebooku (zaproszenie wysyłamy drogą mailową) otrzymują Państwo pełne wsparcie naszych pedagogów, którzy z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania.

Oferujemy również dostęp do dodatkowych materiałów, które udostępniamy za pomocą grupy 🙂

English time everyday!!!

English Time (13:00-15:00) – to czas, w którym komunikujemy się tylko w języku angielskim poprzez gry, zabawy ruchowe, piosenki, słuchanie czytanych książek i prace plastyczne. E

Nasi uczniowie edukacji domowej mają możliwość dołączenia do klasy stacjonarnej- zarówno w formie zdalnej jak i osobiście

Egzaminy Cambridge - II LO w Rybniku

Po ukończeniu klasy 2 i 3 dzieci mogą przystąpić do pierwszych egzaminów Pre A1

Starters oraz A1 Movers.

Edukacja spersonalizowa

stawia na integralny, holistyczny rozwój dziecka poprzez wydobywanie  z niego maksimum jego możliwości; skupia się na  wszystkich sferach życia dziecka: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej i wolitywnej. Oprócz nowatorskiego programu  we współpracy z instytutem Educare realizujemy podstawę programową MEN.

Tutoring rodzinny

to proces rozwoju potencjału dziecka realizowany poprzez regularne spotkania tutora-opiekuna z uczniem, a następnie z rodzicami ucznia. Tutorem ucznia jest zwykle wychowawca klasy lub inny pracownik pedagogiczny szkoły.  Celem tutoringu rodzinnego jest wspieranie dziecka w rozwijaniu jego naturalnych uzdolnień i pasji. Dzięki temu każdy uczeń w szkole Ziarno ma szansę otrzymać indywidualne wsparcie. Regularne spotkania pozwalają rodzicom i uczniowi określić cele długoterminowe.

Więcej o tutoringu…

Lokalizacja

Szkoła Podstawowa znajduje się w sercu Białołęki.

ul. Modlińska 184a | Warszawa

Klasy

Prowadzimy rekrutację do klas 1-3 szkoły podstawowej.
}

Godziny otwarcia

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8 DO 17 🙂 Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZYSTKIE PYTANIA  tel. 728 351 051

Tutoring rodzinny

to proces rozwoju potencjału dziecka realizowany poprzez regularne spotkania tutora-opiekuna z uczniem, a następnie z rodzicami ucznia. Tutorem ucznia jest zwykle wychowawca klasy lub inny pracownik pedagogiczny szkoły. Celem tutoringu rodzinnego jest wspieranie dziecka w rozwijaniu jego naturalnych uzdolnień i pasji. Dzięki temu każdy uczeń w szkole Ziarno ma szansę otrzymać indywidualne wsparcie. Regularne spotkania pozwalają rodzicom i uczniowi określić cele długoterminowe.

Więcej o tutoringu… TutoringRodzinny.Pl

Założenia projektu
Celem szkoły  Ziarno jest wspieranie Rodziców w procesie wychowania i kształcenia. Współpraca z Rodzicami i dbanie o prawidłowy rozwój dzieci stanowi najistotniejszy element. Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci. To dzięki ich zaangażowaniu i pracy dzieci są gotowe do rozwijania się pod naszymi skrzydłami.

Szkoła Ziarno to twórcza przestrzeń aktywnego rozwoju i kreatywnej zabawy wychowanków. Wspieramy naturalną dziecięcą ciekawość świata. Zapewniamy przestrzeń umożliwiającą pracę w możliwie jak największych zdolnościach każdego ucznia.

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

15 + 4 =

Obowiązek informacyjny RODO. POBIERZ

Inspektor Ochrony danych osobowych szkoła: iod@ziarno.edu.pl

Znaki ziarna
Ziarno Rodziną silne – dziecko wychowywane przez swoich Rodziców jest jak małe ziarno. Rodzice wybierając szkołę dbają, aby to ziarno trafiło na dobry grunt. W pierwszych latach życia to właśnie Rodzice odgrywają najważniejszą rolę, aby ziarenko wykiełkowało, rozwijało się i rosło.
l

Tutoring rodzinny

Regularne spotkania Rodziców z tutorem.

Omawianie mocnych stron dziecka i obszarów do pracy.

w

Konsultacje

Konsultacje ze specjalistami.

Spotkania z psychologiem, logopedą, pedagogiem i terapeutą SI według potrzeb dziecka.

Komunikacja

Pragniemy komunikować się z Państwem za pomocą aplikacji mobilnej.
Sylwetka wychowanka
Jakim jestem uczniem?
Z
Jestem samodzielny – codzienna praca nad nawykami kształtuje mój charakter.
Z
Jestem optymistą – każdy dzień to nowa okazja do poznania siebie i swoich emocji. Oswajanie dzieci z emocjami i sposobami na radzenia sobie z nimi, pozytywnie wpływa na radzenie sobie z codziennością.
Z
Jestem koleżeński – z radością spotykamy się codziennie z wychowawczyniami i kolegami z grupy.  Jesteśmy jedną drużyną, uczymy się współpracy i szacunku.
Z
Jestem wytrwały – podejmuję wyzwania, zawsze kończę rozpoczętą pracę.
Z
Jestem obowiązkowy – chociaż mam niewiele lat wiem, że moja praca jest ważna.

Nasza kadra pedagogiczna

Aleksandra Krupik - kadra pedagogiczna Szkoła Ziarno

   Aleksandra Kurpik| Dyrektor 

Jestem szczęśliwą żoną i mamą pięciorga dzieci. Uzyskałam wykształcenie muzyczne oraz z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z radością dzielę się z dziećmi zdobytą wiedzą i doświadczeniem.

Paulina Pańska|Wychowawca Klasy I

Jolanta Rykowska – Pietruk |Nauczyciel języka angielskiego

Maria Andreieva | Nauczyciel świetlicy 

Sara Rafał  |  Sekretariat