fbpx

Blog Ziarno

Edukacja wczoraj, dziś i jutro: Szkoła, szkolnictwo i edukacja domowa

Lista egzaminów w Edukacji Domowej

Klasy 1-3 (2 przedmioty): edukacja wczesnoszkolna, która obejmuje część polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą, a także zawiera elementy informatyki, język obcy. Klasa 4 (6 przedmiotów): język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, przyroda,...